Projekt ogrodu przydomowego oraz nawierzchni

Opis projektu

Wytyczne projektowe zakładały stworzenie ogrodu, który miał podkreślać nowoczesną bryłę budynku, a jednocześnie miał stanowić dla klientów oazę spokoju w mieście. Zadanie było ułatwione ponieważ na projektowanej działce zastaliśmy wiele starych drzew,

które stanowiły główny szkielet kompozycji. W projekcie zaproponowaliśmy Inwestorom regularny kształt rabat oraz naturalistyczne nasadzenia. Ogród został podzielony na kilka części funkcjonalno przestrzennych.

Zaprojektowaliśmy cześć frontowa- reprezentacyjna, cześć relaksacyjną z dużym trawnikiem do zabaw oraz cześć leśną znajdującą się pod okazałymi świerkami oraz sosnami.